Book review: Dangerous Alliance by Jennieke Cohen

Updated: May 17, 2020

DANGEROUS ALLIANCE - An Austentacious Romance by Jennieke Cohen

✩✩✩.5


(Review in Dutch below. / Recensie in het Nederlands onder de volgende foto.)


In Dangerous Alliance we follow the story of a lively young lady, named Vicky, who - unexpectedly and against her will - has to find a husband to save her family from the hands of a money-hungry man. It is a story full of romance and intrigues, based on the books of Jane Austen.


Jennieke Cohen wrote a novel that feels very Austentacious and modern at the same time. The romance and intrigues could have been taken from a Jane Austen novel. The events also took place in the beginning of the 19th century, just after the publication of Emma. The characters and the setting immediately swing you into that past. The narration, however, was modern, interwoven with some typical words used by Jane Austen. Because the books of Jane Austen in original English are sometimes difficult to read, it is a relief that the language is adapted to what we are used to reading nowadays.


Jennieke Cohen takes on the challenge to tell a story about domestic violence, non-marital children and divorces, issues that were taboo in Jane Austen's time. We learn how all this is treated both socially and legally. However, the author does not go deeply into these topics. If this were a novel for adults, it could have been addressed more explicitly, but with the target audience (YA) in mind, Cohen has found a good balance in informing and keeping these themes mysterious.


The plot has a pleasant pace. The story started immediately in action. Vicky was portrayed as a lively young lady from the start. Although it will not be the last time she shows her vivid personality to us, it does not often stand out as on the first pages. Nevertheless, Cohen has remained reasonably capable of keeping the personality of the characters stable throughout the story.


The story is written from a dual point of view. We follow the events through the eyes of Vicky and Tom, a friend from her childhood. The main characters came to life before my eyes. Jennieke Cohen described enough about the characters' backgrounds and explained their way of thinking and their reasons for acting, so that you as a reader could identify with - or at least understand - the characters.

It was a good choice to write this story from two perspectives, and certainly to do this from both a female and a male perspective. You get a more objective picture of the social values of that time when you hear the side of different characters.

A disadvantage of this dual perspective is that it sometimes takes away the tension. If one reads the perspectives of two main characters, things are often already revealed that would have remained a secret for a few chapters longer in a single perspective.


The personality of the secondary characters remain rather superficial. However, these characters contribute a lot to the plot, so more knowledge about their background and motivations would have made the story stronger.


It is a book full of romance and intrigue, ideal for readers who are fan of Jane Austen or the regency era. The plot can be predictable, but this also makes the story very relaxing to read.

DUTCH / NEDERLANDS


DANGEROUS ALLIANCE - An Austentacious Romance van Jennieke Cohen

✩✩✩.5


In Dangerous Alliance volgen we het verhaal van de pittige jongedame Vicky die onverwacht en tegen haar zin op zoek moet naar een echtgenoot om haar familie te redden uit de handen van een geldbeluste man. Het is een verhaal vol romantiek en intriges, gebaseerd op de boeken van Jane Austen.


Jennieke Cohen schreef een roman dat erg Austentacious en tegelijk modern aanvoelt. De romantiek en intriges konden zo uit een Jane Austen verhaal gehaald zijn. Ook speelden de gebeurtenissen zich af in het begin van de 19de eeuw, vlak na de publicatie van Emma. De personages en de setting slingeren je meteen die oude periode in. De vertelling echter was modern, doorweven met enkele typische woorden die gebruikt werden door Jane Austen. Omdat de boeken van Jane Austen in het originele Engels soms erg lastig om te lezen zijn, is het een verademing dat de taal wel aangepast is naar wat we nu gewoon zijn te lezen.


Jennieke Cohen gaat de uitdaging aan om haar verhaal te laten drijven op de taboes in die tijd, namelijk huiselijk geweld, buitenhuwelijkse kinderen en scheidingen. Ze bespreekt zaken die in Jane Austens tijd onbespreekbaar waren. We leren hoe dit alles zowel sociaal als juridisch behandeld wordt. Toch gaat de auteur niet diep in op deze onderwerpen. Als dit een roman voor volwassenen zou zijn dan had het explicieter aan bod mogen komen, maar met het doelpubliek (YA) in gedachten heeft Cohen een mooie balans gevonden in het informeren over en het mysterieus houden van deze thema’s.


Het plot heeft een aangenaam tempo. Het verhaal startte meteen in actie. Vicky werd vanaf het begin als een pittige jongedame neergezet. Hoewel deze kant van haar later in het boek nog naar boven komt, springt het niet vaak nog zo hard uit als in de eerste pagina’s. Desondanks is Cohen toch redelijk goed in staat gebleven het karakter van de personages stabiel te houden doorheen het hele verhaal.


Het verhaal is geschreven vanuit een dubbel standpunt. We lezen door de ogen van Vicky en van Tom, een vriend uit haar jeugd. De hoofdpersonages waren erg levendig. Jennieke Cohen beschreef genoeg achtergrond rond de personages en verklaarde op die wijze hun manier van denken en hun redenen van handelen, waardoor je je als lezer kon identificeren met – of op z’n minst begrip kon opbrengen voor - de personages. Het was een goede keuze om dit verhaal vanuit twee perspectieven te schrijven, en zeker om dit vanuit zowel een vrouwelijk als een mannelijk perspectief te doen. Je krijgt een objectiever beeld van de sociale waarden en normen van die tijd als je de kant van verschillende personages hoort. Een nadeel van dit dubbel perspectief is dat het soms de spanning wegneemt. Als de perspectieven van twee personages belicht worden dan worden er vaak al zaken onthuld die in een enkel perspectief langer verbogen zouden zijn gebleven.


De secondaire personages bleven meestal oppervlakkig wat hun karakter betreft. Ze dragen echter veel bij aan het plot, dus meer kennis over hun achtergrond en drijfveren zouden het verhaal sterker hebben gemaakt.


Het is een boek vol romantiek en intrige, ideaal voor lezers die fan zijn van Jane Austen of de regency era. Het plot kan voorspelbaar zijn, maar dit maakt het verhaal ook erg ontspannend om te lezen.


13 views0 comments